Czym są mobilekcje?

Mobilekcje to multimedialne treści edukacyjne, w których znajdują się kompleksowe materiały dydaktyczne oraz interaktywne zasoby. Są narzędziem wspomagającym nauczyciela i alternatywnym urozmaiceniem zajęć dydaktycznych dla uczniów. Mobilekcje dedykowane produktom z firmy Jangar zawierają obszerne instrukcje opracowane przez praktyków oraz tysiące eksperymentów i doświadczeń, karty pracy dla ucznia, które można pobrać i wydrukować oraz opracowania dla nauczycieli. Wszystko uzupełnione o multimedialne zasoby, w tym filmy, interaktywne gry i zadania, dzięki którym w ciekawy i przystępny sposób możemy utrwalić wiedzę.

Mobilekcje dostosowane są do użytku z poziomu różnych urządzeń elektronicznych. Można z nich skorzystać zarówno przez komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartphone czy tablicę lub monitor interaktywny. Na platformę Mobilesson można zalogować się z dowolnego miejsca o dowolnym czasie.

Mobilekcje podzielone są na obszary tematyczne i odpowiadają podstawie programowej szkolnych lekcji przedmiotowych (fizyka, chemia, biologia, matematyka, geografia, język polski, przyroda, technika, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, edukacja informatyczna i informatyka) na każdym etapie nauki (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, szkoła podstawowa, liceum, technikum).

Mobilekcje to ułatwienie pracy nauczyciela i urozmaicenie lekcji dla ucznia.

Oferujemy także obszerne Mobilekcje w języku ukraińskim. Można je wykorzystać w nauce w placówkach szkolnych z łączonymi klasami (uczniowie ukraińscy i polscy) oraz w oddzielnych klasach (wyłącznie uczniowie z Ukrainy). Mobilekcje dla uczniów ukraińskich nie tylko wspomagają naukę języka polskiego, ale przede wszystkim stanowią pomoc w nauce lekcji przedmiotowych – fizyki, chemii, biologii, geografii… Dzięki przetłumaczonym przez specjalistów materiałom uczniowie z Ukrainy mogą poszerzać wiedzę (często złożoną i trudną) w ojczystym języku i nie zostają pominięci. Zobacz darmową Mobilekcję dedykowaną nauczycielom uczniów z Ukrainy, gdzie znajdziesz gry i interaktywne zasoby oraz wskazówki.

 

Na platformie Mobilesson znajduje się także cała baza darmowych Mobilekcji, z których można dowolnie korzystać podczas prowadzenia lekcji przedmiotowych, ponieważ nie wymagają korzystania z fizycznej pomocy dydaktycznej. Znajdziesz je w kategorii ,,Darmowe Mobilekcje”.

error: Uwaga: Zaznaczanie treści zablokowane!!