Doradztwo zawodowe dla uczniów ukraińskich

Wsparcie uczniów ukraińskich w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej

Mobilekcja zawiera materiały szkoleniowe dedykowane doradcom zawodowym pracującym z uczniami ukraińskimi na poziomie klas VII-VIII szkoły podstawowej. Cel warsztatów:  podniesienie jakości nauczania i rozmów doradczych z uczniami ze środowisk migracyjnych poprzez dostarczenie uczestnikom praktycznych wskazówek i narzędzi.

Kod mobilekcji: Mob000001

error: Uwaga: Zaznaczanie treści zablokowane!!