Zagadnienie 1, Temat 1

O rejestratorach danych i sensorach

Zagadnienie Postęp
0% Kompletny

W doświadczeniach naukowych mierzy się wiele wartości, takich jak temperatura, światło,
dźwięk, napięcie, prąd, odległość, prędkość, przyspieszenie, procentowa zawartość tlenu w
powietrzu lub w roztworze, pH itd.
Najczęściej zmierzone wartości są podobne, a następnie kolejno zmieniają się. Urządzenie,
które je mierzy jest urządzeniem elektronicznym, a następnie przekształca ono zmierzone
wartości w sygnał elektryczny. Urządzenie to zwane jest sensorem lub przetwornikiem. Dla
każdej wartości jest specjalistyczny sensor.
Sygnał elektryczny przekształcany jest w postać cyfrową, aby mógł zostać wyświetlony lub
skomputeryzowany przez składową ADC (przetwornik analogowo-cyfrowy).
Dane cyfrowe przekształcane są krokowo. Rozdzielczość ADC określa rozmiar kroków. Im
wyższa jest rozdzielczość, tym mniejsze są kroki, podczas gdy dokładność jest wyższa..
Rejestrator danych jest urządzeniem, które posiada ADC do odczytywania wartości z
różnych sensorów oraz zapisuje te dane w swojej wewnętrznej pamięci. Zazwyczaj posiada
on wyświetlacz, aby można było zobaczyć zmierzone wartości w formie graficznej.
Rejestrator danych można podłączyć do komputera PC aby wyeksportować zarejestrowane
dane do plików Excel lub aby zapisać je w plikach i zobaczyć na ekranie.
Pojemność rejestratora danych określają: liczba sensorów, które mogą jednocześnie zostać
do niego podłączone, wielkość jego pamięci, poziom rozdzielczości ADC i stopień
próbkowania. Jego wejścia przystosowane są dla wszystkich dostępnych sensorów a także
dla takich, które zostaną opracowane w przyszłości.
Oprogramowanie rejestratora danych analizuje wszystkie dostępne sensory.

error: Uwaga: Zaznaczanie treści zablokowane!!