Zagadnienie 7 z 10

Przykładowe dwujęzyczne pomoce szkolne

Obecna sytuacja związana z wojną na Ukrainie spowodowała, że do polskich szkół trafiło wielu uczniów z Ukrainy. Jest to spore wyzwanie dla nauczycieli, a dla samych dzieci bardzo trudna sytuacja. Aby ułatwić zadanie obu stronom stworzyliśmy serię Akcja-Integracja. Na stronie internetowej www.jangar.pl znaleźć można wiele przydatnych informacji na temat Ukrainy, jej geografii, przyrody, tradycji i kultury, a także wskazówki i rekomendacje dla nauczycieli pracujących z uczniami ukraińskimi. Naszą misją jest poszerzenie wiedzy na temat tego państwa, aby wspomóc integracje polskich i ukraińskich uczniów. Pierwszym krokiem do zrozumienia i tolerancji jest właśnie poznanie. Zaszczepmy w dzieciach ciekawość świata i kreujmy w nich postawę szacunku dla drugiego człowieka. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami i wykorzystaniem podanych w nich informacji podczas prowadzenia lekcji przedmiotowych (przyroda, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, etyka, godzina wychowawcza…) na każdym etapie nauki (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, szkoła podstawowa, liceum, technikum).

Zachęcamy do zapoznania się także z pomocami dydaktycznymi Karty Integracyjne Polska-Ukraina oraz Gra Integracyjna Polska-Ukraina. Ich celem jest pomoc w integracji uczniów polskich i ukraińskich, wspólna nauka o obu państwach i ich kulturze, a także zachęcanie do rozmów. Mogą być wykorzystane na godzinie wychowawczej, specjalnie zorganizowanemu w tym celu spotkaniu czy na lekcjach przedmiotowych.

Systematycznie tworzymy też pomoce dydaktyczne w dwóch językach (modele, plansze i zestawy doświadczalne w języku ukraińskim i polskim). W zakładce Edukacja dzieci z Ukrainy znajdują się szkolne pomoce dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy z instrukcjami również w języku ukraińskim. Można je wykorzystać w nauce w placówkach szkolnych z łączonymi klasami (uczniowie ukraińscy i polscy) oraz w oddzielnych klasach (wyłącznie uczniowie z Ukrainy) w szkole podstawowej (fizyka, chemia, biologia, matematyka, geografia, język polski). Na życzenie klienta drukujemy plansze ścienne naszej produkcji w języku ukraińskim lub w dwóch językach (równocześnie język polski i ukraiński).

Zagadnienie Treść
0% Kompletny 0/2 Kroki
error: Uwaga: Zaznaczanie treści zablokowane!!