Zagadnienie Postęp
0% Kompletny

Czego my możemy dowiedzieć się o ochronie przyrody w Ukrainie?

W Ukrainie znajduje się ponad 50 parków narodowych. Powstał tu pierwszy rezerwat przyrody, który chroni stepy. Askania Nova znajduje się w obwodzie hersońskim i obejmuje jedyny w Europie obszar dziewiczego stepu. W rezerwacie żyją tysiące gatunków zwierząt i roślin, m.in. dzikie konie Przewalskiego, które zostały już uznane za gatunek wymarły na wolności. Askania Nova to dom nie tylko dla lokalnych zwierząt. Możemy w nim zobaczyć także afrykańskie zebry, czy amerykańskie bizony. Dla porównania w Polsce istnieją 23 parki narodowe. Jednym z nich jest Białowieski Park Narodowy, w którym żyje największy ssak w Europie – żubr nizinny.

Ukraina jest jednym z najbogatszych przyrodniczo krajów w Europie. Żyją tu tysiące gatunków zwierząt i roślin, które są bardzo różnorodne w zależności od regionu kraju. Ukraina to kraj nizinno-wyżynny. Krajobraz Ukrainy składa się głównie ze stepów, a gleby (czarnoziemy) są zaliczane do najbardziej urodzajnych na świecie. W Polsce przeważają niziny, ale w centralnej części kraju występują wyżyny, a na południu góry. Lasy w Polsce zajmują około 30% powierzchni kraju.

Na terenie Ukrainy jest wiele regionów dziewiczych, jak np. lasy karpackie, w których żyją m.in. żubry, wilki, niedźwiedzie, rysie czy orły przednie. Wiele gatunków zwierząt żyjących w Ukrainie możemy spotkać też w Polsce. Są to np. łoś, jeleń, sarna, dzik, wydra itd. Są to gatunki charakterystyczne dla ekosystemu leśnego. Gatunki niewystępujące w Polsce są natomiast charakterystyczne dla stepów, np. orzeł stepowy, świstak czy muflon. Różnić się będzie także fauna występująca w morzach. W Morzu Bałtyckim występują m.in. trzy gatunki fok oraz morświn, natomiast w Morzu Czarnym aż trzy gatunki delfinów. Większość gatunków endemicznych Ukrainy (żyjących wyłącznie tam) żyje w Karpatach i Krymie, w Polsce ilość endemitów jest niewielka. Chronione zwierzęta w Ukrainie to łoś, lis stepowy, koń Przewalskiego oraz wiele, wiele innych. Gatunki chronione w Polsce to m.in. wilk, ryś, żbik, niedźwiedź, kozica, żubr, foka, bocian biały i czarny.

Tematyką parków narodowych i świata zwierząt w Polsce i Ukrainie warto poruszyć podczas zajęć z takich przedmiotów jak geografia (krajobraz stepowy, klimat umiarkowany, parki narodowe), biologia i przyroda (zwierzęta, rośliny, ekosystem, biosfera) czy nawet w trakcie lekcji języka polskiego (Sonety krymskie, Stepy akermańskie, Adam Mickiewicz – życie i twórczość).

Więcej zobacz na:

https://www.wwf.pl/ukraina-drapiezni-mieszkancy-karpackich-lasow

https://www.wwf.pl/aktualnosci/ostatnie-dziewicze-stepy-europy

https://szkolaedukacji.pl/ukrainscy-uczniowie/

Edukacja ekologiczna (scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas i-III, IV, V-VI, VII-VIII) dostępne dla swobodnego wykorzystania przez nauczycieli):

https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/przyjaciele-klimatu

error: Uwaga: Zaznaczanie treści zablokowane!!